ONLINE KURSEVI
WEB DIZAJN I PROGRAMIRANJE
PREVODILAČKE USLUGE

1 2 3

 

Online kursevi autocad | Online kursevi web dizajn i programiranje | učenje od kuće

Online AutoCAD - standard

● za sve struke | učite kad možete !
● trajanja obuke 60 dana | 24 h pristup svim predavanjima
● učenje od kuće | svoj tempo rada
● napisane skripte | vežbe na kraju obuke
● preko 50 video predavanja |

OnLine web dizajn - standard

● HTML, CSS, PHP, SQP, Bootstrap, JS, JQUERY
● sa bilo koje lokacije | u bilo koje vreme
● svoj tempo rada | organizacija učenja
● Javascript, Objektno programiranje (OSNOVE)
● preko 140 video predavanja | dizajn od početka
● dve skripte | komplet svi kodovi | TRAJNO !

Online AutoCAD - intezivna

● 60-90 dana obuke | učenje kroz preko 50 predavanja
● u bilo koje vreme | sa bilo koje lokacije | učenje kroz obavezne vežbe
● izrada 2D crteža i 3d modela | uslov za dalje
● konstantne provere znanja
● konstantna podrška predavača
● preko 50 video predavanja |

OnLine web dizajn - intezivna

● HTML, CSS, PHP, SQP, Bootstrap, JS, JQUERY
● 60-90 dana obuke | učenje kroz preko 140 predavanja
● svoj tempo rada | organizacija učenja

● konstantne provere znanja | vežbe kao uslov
● preko 140 video predavanja | dizajn od početka
● dve skripte | komplet svi kodovi | TRAJNO !

IZRADA WEB SAJTA U BEOGRADU | WEB DIZAJN ZA SVE DELATNOSTI

Kako vidimo Vašu firmu u novo dizajnerskom rešenju !

Imamo iskustvo (preko 250 web prezentacija i aplikacija, 200 grafičkih prezentacija). Uvek "sveže" ideje, pratimo trenutne tehnologije, "ne pravimo nauku" od svog posla!

POGLEDAJTE ODABRANI PORTFOLIO RADOVA OVDE

IZRADA WEB APLIKACIJA | DIZAJN | BAZA | ADMIN PANEL

Ukoliko želite efikasnu poslovnu aplikaciju (dizajn, baza, korisničko okruženje).Uradili smo preko 50 aplikacija raznih namena za firme. Slobodno pošaljite zahtev kakva Vam je aplikacija potrebna, koje zahteve da ima - naše je da kreiramo sve - OD DIZAJNA DO FUNKCIONALNOSTI !

Za sve struke - za tehničku struku (građevina, mašinstvo) -> razni poračuni, specijalizovani kalkulatori, grafički prikazi, uputstva, simulacije, medicinsku struku - testovi, kalkulatori, prezentacije, uputstva, obuke, testiranje zaposlenih, poslovne aplikacije vezane za računovodstvo i knjigovodstvo, razni proračuni, grafički prikazi, statističke kalkulacije, prezentacije, rečnici, uputstva, adresari, online ili offline prezentacije i kursevi, razne evidencije ...

POGLEDAJTE DETALJNIJE OVDE

IZRADA ANDROID APLIKACIJA | VAŠE POSLOVANJE U POKRETU

Izrada Android aplikacija omogućava da se Vaše poslovanje dodatno tehnološki unapredi tako što ćete svoju delatnost proširiti i na druge platforme kao što je Android operativni sistem razvijen od strane Google i koji danas ma veoma veliku primenu u kod mobilih tehnologija.

Android aplikacije koje možemo uraditi potpuno su prilagođene Vašim idejama i potrebama poslovanja i mogu biti urađene kao aplikacije koje se instaliraju i koje mogu biti funkcionalne sa ili bez prisustva interneta. Bez obzira koja je delatnost firme - Vaše ideje mogu se pretvoriti u korisne aplikacije koje će Vašim korisnicima olakšati svakodnevni rad. Slobodno pošaljite zahtev kakva Vam je aplikacija potrebna, koje zahteve da ima - naše je da kreiramo sve - OD DIZAJNA DO FUNKCIONALNOSTI !

POGLEDAJTE DETALJNIJE OVDE

PREVODILAČKE USLUGE | povoljne cene

web_dizajn_beogadPrevodi brzo, kvalitetno i povoljno, fizičkim i pravnim licima. U pisanoj ili elektronskoj formi, identični originalu (slike, tabele, grafikoni, katalozi sl.).

Kompletna kompjuterska i grafička obrada teksta, skeniranje slika, štampanje do A4 formata. Strana prevoda se računa 1600 karaktera sa razmacima. Dostava prevoda na CD-u ili slanjem na email.

CENE PREVODA OVDE

PREVOD IDENTIČAN ORIGINALU - grafikoni, skice, tabele (KATALOZI; BROŠURE, UPUTSTVA sa kompletnom grafičkom obradom !

Insistiramo da naši prevodi budu potpuno vizuelno identični originalu a pod tim se podrazumeva da korisnik dobije prevedenu stranicu koja ima isti grafički sadržaj kao original - tabele, slike, grafikoni ...

ODABRANI SARADNICI - poliklinike, optike, apoteke,

web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad

3D MODELOVANJE

Izrada tehničke dokumenatcije kao i 3D vizuelizacija. Pod tim se podrazumeva izrada velikog broja 2D ili 3D crteža i sklopova, kao i prikaz 3D modela u celini.

Detaljnije

web_dizajn_beogad

RAČUNOVODSTVO

Računovodstvene usluge, obuhvataju sva knjiženja u robno-materijalnom i finansijskom knjigovodstvu, izrade VP i MP kalkulacija, vođenje dnevnika prometa itd. Izradujemo razne vrste privrednih ugovora - zakup pokretnih i nepokretnih stvari, o poslovnoj saradnji, kupoprodajne ugovore i slično).

Detaljnije