kurs_autocad, kurs_web_dizajna, kurs_web_programiranja

Online kursevi autocad | Online kursevi web dizajn i programiranje | učenje od kuće

Firma TEKOMS d.o.o. se već 15 godina godina bavi obrazovanjem koje može biti online (učenje od kuće) ili tradicionalni vid učenja (predavač - polaznik). Kursevi AutoCAD-a, web dizajna, web programiranja, 3D modelovanja. Stručni prevodi sa engleskog i obrnuto.

Online AutoCAD 2D/3D

Od prve linije do projekta ili 3D modela.
- trajanja obuke 60 dana - 24 h pristup svim predavanjima,
- učenje od kuće - svoj tempo rada,
- napisane skripte koja prate predavanja,
- preko 50 video časova - kratki i jasni opisi.

Trajanje obuke 60 dana ! Upis odmah !

Za sve struke | Tehnička podrška

OnLine HTML, CSS, PHP, SQL

HTML,CSS, PHP, SQP, Bootstrap, Photoshop
- dizajn DESKTOP verzije "od nule"
- dizajn MOBIL i RESPONSE verzije
- PHP, SQL - ONLINE prodavnica od nule
- preko 120 video predavanja !!!
- dve skripte (100 str.), kodovi, skripte - TRAJNO !

Trajanje obuke 60 dana ! Upis odmah !

KOMPLETNA OBUKA ZA WEB DIZAJN

IZRADA WEB SAJTA U BEOGRADU | WEB DIZAJN ZA SVE DELATNOSTI

Kako vidimo Vašu firmu u novo dizajnerskom rešenju !

Imamo iskustvo (preko 250 web prezentacija i aplikacija, 200 grafičkih prezentacija). Uvek "sveže" ideje, pratimo trenutne tehnologije, "ne pravimo nauku" od svog posla!

POGLEDAJTE ODABRANI PORTFOLIO RADOVA OVDE >


PREVODILAČKE USLUGE | povoljne cene

web_dizajn_beogadPrevodi brzo, kvalitetno i povoljno, fizičkim i pravnim licima. U pisanoj ili elektronskoj formi, identični originalu (slike, tabele, grafikoni, katalozi sl.).

Kompletna kompjuterska i grafička obrada teksta, skeniranje slika, štampanje do A4 formata. Strana prevoda se računa 1600 karaktera sa razmacima. Dostava prevoda na CD-u ili slanjem na email.

CENE PREVODA OVDE

PREVOD IDENTIČAN ORIGINALU - grafikoni, skice, tabele (KATALOZI; BROŠURE, UPUTSTVA sa kompletnom grafičkom obradom !

Insistiramo da naši prevodi budu potpuno vizuelno identični originalu a pod tim se podrazumeva da korisnik dobije prevedenu stranicu koja ima isti grafički sadržaj kao original - tabele, slike, grafikoni ...

ODABRANI SARADNICI - poliklinike, optike, apoteke,

web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad web_dizajn_beogad

3D MODELOVANJE

Izrada tehničke dokumenatcije kao i 3D vizuelizacija. Pod tim se podrazumeva izrada velikog broja 2D ili 3D crteža i sklopova, kao i prikaz 3D modela u celini.

Detaljnije

web_dizajn_beogad

RAČUNOVODSTVO

Računovodstvene usluge, obuhvataju sva knjiženja u robno-materijalnom i finansijskom knjigovodstvu, izrade VP i MP kalkulacija, vođenje dnevnika prometa itd. Izradujemo razne vrste privrednih ugovora - zakup pokretnih i nepokretnih stvari, o poslovnoj saradnji, kupoprodajne ugovore i slično).

Detaljnije