Brzina - pouzdanost - kvalitet

Besplatni kurs AutoCAD-a

Autocad 2D - izrada zaglavlja i sastavnice po JUS-u (download)English

tekoms-web-dizajn

 

Preuzmite u AutoCAD-u zaglavlja i sastavnice za formate papira A3 i A4 za crtanje sklopova i detalja.

Zaglavlja i sastavnice su prema JUS standarnu i veoma lako se mogu urediti i prilagoditi Vašoj formi.

 

Preuzmite

autocad-vezbe