tekoms-doo

Autocad 2D - zaglavlja i sastavnice (download)

English

tekoms-web-dizajn

 

Preuzmite u AutoCAD-u zaglavlja i sastavnice za formate papira A3 i A4 za crtanje sklopova i detalja.

Zaglavlja i sastavnice su prema JUS standarnu i veoma lako se mogu urediti i prilagoditi Vašoj formi.

 

Preuzmite

autocad-vezbe