intezivni online kurs autocad

intezivni online kurs autocad

Intezivni online kurs AutoCAD 2D/3D - učenje kroz vežbe

Za sve struke, učenje svojim tempom, napredna vizuelizacija i rendering.kursevi-autocada

 

Intezivni online kurs AutoCAD je najbolji vid učenja na daljinu ukoliko polaznik želi da uči prema svom tempu rada, rasporedu itd. AutoCAD 2D/3D za sve struke – najbolji, najbrži i najjeftiniji vid učenja ! Kurs autoCAD Online (učenje na daljinu) koji organizuje firma TEKOMS predstavlja nekoliko desetina video časova u trajanju od nekoliko minuta koje polazniku pokazuju komplet sve komande i operacije da bi kreirao kompleksne 2D crteže ili 3D modele. Kurs AutoCAD 2D/3D Online predstavlja nekoliko desetina video časova u trajanju od 3 - 10 minuta. Kurs AutoCAD OnLine je najbolji vid učenja na daljinu ukoliko polaznik želi da uči prema svom tempu rada, rasporedu itd.

AutoCAD online obuka kroz preko 50 video predavanja i dve prateće skripte upoznaje i uči polaznika svih struka rad u AutoCAD okruženju. Obuka počinje od samog početka (opis ekrana) i upoznavanjem sa svim komandama za kompleksno crtanje i konstruisanje a kasnije i modelovanje složenih formi. Online obuku prate i vežbe gde se pokazano znanje prikazuje na konkretnim crtežima ili modelima. Autor obuke je kroz obuku sažeo svoje znanje stečeno u praksi (rad u proizvodnji).

Naučite da radite naprednu vizuelizaciju i renderovanje preko posebnih specijalizovanih programa !

Studijsko modelovanje - realni prikaz 3D modela, teksture, senke

Primer vežbe - od linije do full rendera

autocad-vezbe

DEMO verziji gde je platforma za online učenje za web dizajn možete pristupiti preko LOGIN PANELA.

Cenu i način plaćanja Online obuke za web dizajn i programiranje - CENA OBUKE


Jednostavan i pregledan ADMIN PANEL

Video predavanje, info panel, najčešća pitanja

VEŽBE ZA 2D KOJE SE RADE NA OBUCI - Kompleksne forme, oblici

autocad-vezbe

Preuzmite

autocad-vezbe

Preuzmite

autocad-vezbe

Preuzmite

autocad-vezbe

Preuzmite

autocad-vezbe

Preuzmite

autocad-vezbe

Preuzmite

autocad-vezbe

Preuzmite

autocad-vezbe

Preuzmite

 

VEŽBE 3A 3D KOJE SE RADE NA OBUCI - Kompleksne forme modeli, vizuelizacija, rendering - za sve struke (mašinstvo, građevina ...)

autocad-vezbe

Preuzmite

autocad-vezbe

Preuzmite

autocad-vezbe

Preuzmite

autocad-vezbe
autocad-vezbe
autocad-vezbe
autocad-vezbe

 

autocad-vezbe
autocad-vezbe
autocad-vezbe
autocad-vezbe

 

Program rada intezivne online obuke


I MESEC - AutoCAD 2D - od prve linije do projekta

Polaznik klikom na PLAY sluša video predavanja i ima pristup određenom materijalu za tu oblast. Na kraju prvog meseca kreće izrada projekta (vežba) – revizija od strane predavača – detaljan izveštaj (ispravke, sugestije). Uspešno urađena vežba – uslov za naredni mesec.

II MESEC - AutoCAD 3D - od DELA DO 3D MODELA

Polaznik klikom na PLAY sluša video predavanja i ima pristup određenom materijalu za tu oblast. Na kraju drugog meseca kreće izrada projekta (vežba) – revizija od strane predavača – detaljan izveštaj (ispravke, sugestije). Uspešna urađena vežba.

 

VRSTA ONLINE OBUKE STANDARNA OBUKA INTEZIVNA OBUKA autocad-online-kurs OBUKA ANDROID APLIKACIJA
Broj video predavanja preko 50 video predavanja preko 50 video predavanja preko 50 video predavanja
Trajanje 24 h pristupa obuci 60 dana (mogućnost doplate) 60 dana (mogućnost doplate) 60 dana (mogućnost doplate)
Prateći materijal Napisane skripte za 2D i 3D Napisane skripte za 2D i 3D -
Tehnička podrška Da Da Da
Vežbe za proveru znanja - Polaznik radi vežbe -
Ocenjivanje vežbi - Izveštaj o uspešnosti urađenih vežbi -
Način plaćanja U celosti Na dve jednake rate - u celosti
  Detaljnije Detaljnije Detaljnije