kurs web dizajna online kurs

Call Us

Online kurs web web programiranja - HTML, CSS, PHP, SQL

Photoshop, Bootstrap, Javascript - prateća skripta, puno izvornih kodova


Online kurs web dizajna i programiranje je najbolji vid učenja na daljinu ukoliko polaznik želi da uči prema svom tempu rada, rasporedu itd. Naučite da dizajnirate web sajtove od početka, ubacujete i uređujete sve standarne forme (navigaciju, mape, formulare, javascripte, animacije), da pripremate slike za web u photoshopu, da optimizujete web sajt, da prilagodite za mobilne, i još mnogo saveta, trikova, kodova, skripti – jasno, pregledno i razumljivo !

Jednostavna i veoma pregledna platforma za online učenje web dizajna i programiranja gde hronološki pregledate video predavanja u bilo koje vreme i sa bilo koje lokacije. Veliki broj kodova, skripti sa detaljnim objašnjenjima kako funkcioniše izrada jednog sajta, aplikacije ili online prodavnice od samog početka. Veliki broj veoma korisnih saveta od strane autora obuke koji ima referencu od nekoliko stotina sajtova i aplikacija za različite firme i u različitim tehnologijama.

DEMO verziji gde je platforma za online učenje za web dizajn možete pristupiti preko LOGIN PANELA

Cenu i način plaćanja Online obuke za web dizajn i programiranje - CENA OBUKE

SADRŽAJ ONLINE OBUKE

Obuka vas hronološki vodi kroz ceo proces izrade i programiranje web sajta od početka – od prvog koda do postavljana na server i ubacivanje svih pratećih elemenata koje jedan sajt ili aplikacija trebaju da imaju da bi u potpunosti mogli samostalno da odgovorite zahtevima tržišta.

VRSTA ONLINE OBUKE WEB DIZAJN I PROGRAMIRANJE
Nivo znanja Od početnog ka naprednom
Tehnologije HTML, CSS, PHP, SQL, Bootstrap, JS, JQUERY, OOP i još mnogo toga ...
Broj video predavanja preko 140 video predavanja
Trajanje 24 h pristupa obuci - 7 dana / 24 h / 120 dana 120 dana (mogućnost doplate)
Prateći materijal Preko 40 mb (kodovi, skripte...)
Tehnička podrška Da
Vežbe za proveru znanja (opcija za sertifikat) Polaznik radi 3 vežbe - primeri iz prakse (opcija za sertifikat)
Ocenjivanje vežbi (opcija za sertifikat) Izveštaj o uspešnosti urađenih vežbi

SERTIFIKAT (opcija)

Na kraju Online obuke možete kao opciju POLAGATI ZAVRŠNI ISPIT koja podrazumeva da se samostalno dizajnira nekoliko web strana prema tačno definisanoj formi. Rok izrade je 3-5 dana. Na kraju se komplet strukura sajta šalje predavaču na reviziju. Polaznik za polaganje dobija projekti zadatak da uradi kompletno rešenja jedne web strane u datoj tehnologiji (HTML, CSS, Bootstrap itd) i na osnovu urađenih zadataka se izdaje potvrda na kojoj je tačno definisano šta je polaznik uspešno savladao. Što znači, da može da položi HTML, CSS i poznavanje tehnologija koji predstavljaju web dizajn a sa druge strane da ne položi rad u PHP i SQL-u odnosno web programiranje. Zadaci imaju precizna uputstva kako da web strana izgleda po pitanju konstrukcije, boje, rasporeda elemenata kao što su navigacija, slide show ...) uz određene stavke koje su po izboru polaznika. Takođe, projekti zadatak za web programiranje ima detaljno uputstvo kako da web strana dizajnerski izgleda uz određene forme koje "komuniciraju" sa bazom podataka (pretraga baze, ubacivanje podatka u bazu itd). Po uspešno položenom završnom ispitu polaznik dobija SERTIFIKAT (POTVRDU) da je uspešno položio ispit.

kurs-web-dizajna-sertifikat