pitanja_kurs_autocada

pitanja_kurs_autocada

Online kurs AutoCAD 2D/3D - najčešća pitanja

Za sve struke - učenje svojim tempom - prateći materijal 

Da li kurs AutoCAD-a ONLINE daje kvalitetno znanje ?

Kurs autoCAD Online (učenje na daljinu) koji organizuje firma TEKOMS predstavlja nekoliko desetina video časova u trajanju od nekoliko minuta koje polazniku pokazuju komplet sve komande i operacije da bi kreirao kompleksne 2D crteže ili 3D modele. Kurs AutoCAD 2D/3D Online predstavlja nekoliko desetina video časova u trajanju od 3 - 10 minuta.

Kurs AutoCAD OnLine je najbolji vid učenja na daljinu ukoliko polaznik želi da uči prema svom tempu rada, rasporedu itd.

Da li je potrebno da je polaznik kursa inženjer ?

Ne. Polaznik može da bude iz bilo koje struke - građevina, arhitektura, mašinstvo, šumarstvo pa čak i sa primenjenih umetnosti (imali smo i takvih polaznika, vajara itd). On-line Obuka uči polaznika da posmatra crtež kao skup linija koje oblikuje i modifikuje uz pomoć raznih alatki zato nije važno da li je crtež - projekat mašine ili nekog objekta. Čak ni stručna kvalifikacija nije važna.

Da li se na kursu AutoCAD-a dobija neki prateći materijal ?

Da. Komplet sve što se na online obuci predaje prati skripta u kojoj su zapisane sve komande koje polaznik predaje. Time se omogućava da polaznik uvek ima podsetnik. Skripta je napisana od strane predavača koji drži obuku.

Koliko imate predavača za AutoCAD ?

Imamo samo jednog predavača već 15 godina što pokazuje da se program obuke neprestano razvija, prilagođava polaznicima i samim tim i poboljšava. Smatramo da se česte promene predavača loše odražavaju na kvalitet nastave.