tekoms-doo

Izrada poslovnih aplikacija - portfolio radova

English version

tekoms-web-dizajn

APLIKACIJA - za online učenje

Po zahtevu programiramo platformu za online učenje gde Vaši polaznici ili zaposleni veoma lako mogu da imaju pristup nastavnim jedinicama koje mogu biti u kao video predavanja, testovi i sl.

Aplikacija ima jednostavan korisnički interfejs sa nastavnim jedinicama. Mogućnost statistike položenih testova. Aplikacija može biti nadograđena prema posebnim zahtevima klijenta ali osnovna verzija sadrži sledeće opcije

 • Unikatan dizajn za svaku firmu - boje firme, logo ...
 • Jednostavan korisnički interfejs sa nastavnim jedinicama
 • Aplikacija radi sa MySQL bazom
 • Uputstvo u pisanom obliku
 • Tehnička podrška

Prikaz jedne verzije aplikacije

 

APLIKACIJA - Izrada faktura

Ova poslovna aplikacija je takođe prilagođena prema zahtevu klijenta i omogućava da se u nekoliko klika kreira faktura za fizičko ili pravno lice, spremno za štampu kao i da se ima evidencija uplata na osnovu koji se definišu potraživanja kao razlika UPLATA I ISPLATA.

Aplikacija veoma jednostavno izrađuje fakture kao i predračune. Aplikacija može biti online (korišćenje sa bilo koje lokacije) ili offlince (instalacija na određeniračunar). Aplikacija može biti nadograđena šrema posebnim zahtevima klijenta ali osnovna verzija sadrži sledeće opcije

 • Unikatan dizajn za svaku firmu - boje firme, logo ...
 • Baza artikala
 • Baza klijenata
 • Izrada predračuna pozivanjem klijenta iz baze
 • Izrada računa pozivanjem klijenta iz baze
 • Listing svih faktura sa PRINT opcijom - pretraga
 • Mogućnost bekap-a baze
 • Aplikacija radi sa MySQL bazom - jednostavna instalacija Lokalnog servera
 • Uputstvo u pisanom obliku
 • Tehnička podrška

Prikaz jedne verzije aplikacije

poslovne-aplikacije

 

APLIKACIJA - Online prodavnica

Odlična aplikacija koja se lako implementira u online prodavnicu gde posle naručivanja određenog broja artikala, porudžbenica stize u bazu, i dalje se jednim klikom generiše u spremljen PREDRAČUN. Predračun se dalje može poslati korisniku na email, odštamapti, da kreira posebna statistika poručenih artikala itd ..

Vaše poslovanje se može unaprediti programiranjem online prodavnice gde posetilac u par klikova svoju robu dobija na kućnu adresu. Online shop se moze ugraditi vaš postojeći sajt kao posebna aplikacija. Online prodavnica se programira prema zahtevu klijenta i sadrži sledecće stavke:

 • Unikatan dizajn za svaku firmu - boje firme, logo ...
 • Admin panel sa jednostavnim ažuriranjem prodavnice
 • Listing porudžbnica - mogućnost izrade računa
 • Statistika kupovine - opcija
 • Statistika prodaje - opcija
 • Prodavnice po regionima - opcija

 

poslovne-aplikacije