usluge prevodjenja

usluge prevodjenja

Cene usluge prevođenja sa grafičkom obradom od 400 din

Prevod vizuelno identičan originalu. Prevodi kataloga, brošura, uputstavaPotreban Vam je prevod koji je vizuelno identičan originalu - katalog, brošura, flajer.

Pogledajte ovde radove
prevoda kataloga
Pogledajte cene prevoda
tekstova kataloga

Usluge prevođenja koje pruža TEKOMS DOO je odlična prilika da imate prevod sa engleskog na srpski, vizuelno identičan originalu. Na taj način možemo uraditi prevod tekstova kataloga, brošura, flajera i sl. tako da izlazni format bude kao i original. Prevodi tekstova se pored Worda (kao osnovnog programa) rade i u mnogim drugim grafičkim programima tako da je Vaš prevod sa engleskog na srpski ili obrnuto - vizuelno identičan originalu. Zbog toga, pored profesora i diplomiranog inženjera koji rade prevod, u prevodjenje tekstova se uključuju i saradnici koji rade grafički dizajn.

Preveli smo nekoliko stotina kataloga odnosno nekoliko hiljada stranica raznih delatnosti. Prevodi se rade brzo i stručno. Stalnim saradnicima koji imaju potrebu za čestim prevodima daju se specijalni popusti i na taj način imate sigurnog saradnika da će Vaš prevod biti urađen na vreme, da će prevod biti kvalitetan i tehnički urađen kao i original.

Usluge prevođenja