CENE OPTIMIZACIJA WEB SAJTOVA

Cene optimizacije web sajtova i web stranica

Od 30-50 eura/mesečno cena optimizacije web sajtova


Pogledajte primere optimizacija

Cena optimizacije iznosi
od 30 - 50 eur/mes.

Cena optimizacija web sajta zavisi od više faktora: delatnosti firme, strukture sajta, samog koda u kom je pisan sajt i mnogih drugih faktora.Optimizacija web sajtova je proces koji traje i da bi korisnik imao uspešnu i dobru poziciju na Google, potrebno je da se urade neke analize samog web sajta i da se definišu ključne reči.

Napominjemo ! Ovo nisu Google oglasi. Google oglasi su sistem - gde se plati oglašavanje i definiše cena klika i koliko ima klikova toliko se kredit smanjuje posle čega Vaš sajt više nije vidljiv. Ovo je jeste odlična opcija kada se želi neki artikal promovisati u određenom periodu i brzo ali na neke duge staze stvara troškove. Klasična optimizacija je na duge staze i omogućava da se pojavljivanjem na Google strani 1 ta pozicija zadržava i traje.

Dok se sajt ne pojavi na google makar na prve 3 (tri) strane korisnik ne plaća ništa. Iskustvo pokazuje da je uz dobru optimizaciju već posle mesec dana domen koji je ranije bio na 7-8 strani već se pojavljuje na str. 3. Tim tempom i uz dodatna podešavanja optimizacije pozicija web sajta vremenom ide na gore.

Dok se sajt ne pojavi na google makar na prve 3 (tri) strane korisnik ne plaća ništa. Iskustvo pokazuje da je uz dobru optimizaciju već posle mesec dana domen koji je radnije bio na 7-8 strani već se pojavljuje na str. 3. Tim tempom i uz dodatna podešavanja optimizacije pozicija web sajta vremenom ide na gore.

Korisnik plaća optimizaciju na mesečnom nivou. Ukoliko se posle TRI meseca sajt ne pojavi na 1 ili drugoj strani google.com a ili google.rs za određene ključne reči korisnik ne plaća cenu optimizacije za ta tri meseca. Na taj način omogućava se da korisnik tačno plaća uslugu koja ima efekta.