html css trikovi drop caps u html u


Besplatni online kurs web dizajna

Nastavna jedinica: Trick 1 - Drop Caps u HTML-u


Nazad


DROP CAPS in HTML kodu


Da bi se u HTML kod ubacio DROP CAPS (stilizovani SPAN div tag) potrebno je u HEAD sekciju (ili u fajl sa stilovima) ubaciti klasu ".dropcaps" sa svojstima koja stilizuju prvo veliko slovo paragrafa a potom u sam tekst unutar BODY sekcije ubaciti SPAN div tag kod prvog slova koje će postati DROP CAPS slovo.

Head


<style type="text/css">
    .dropcaps {
     color: #903;
     float: left;
     font-family: Georgia;
     font-size: 75px;
     line-height: 60px;
     padding-top: 4px;
     padding-right: 8px;
     padding-left: 3px;
    }
</style>

Body


<p>
<span class="dropcaps">D</span>rop Caps predstavlja veliko naglašeno prvo slovo paragrafa ...
</p>

Prikaz u Browser-u


Drop Caps predstavlja veliko naglašeno prvo slovo paragrafa. Ubacivanje Drop Caps-a u HTML kod se ubacuje vrlo jednostavno i predstavlja stilizovanje prvog slova tako što se to slovo "oiviči" SPAN div tagom (ranija predavanja daju objašnjenja čemu služe SPAN div tag-ovi) i kroz stilove se definišu svojstva klase ( u ovom slučaju to je klasa naziva - dropcaps). Kroz stilove se definiše vizuelno prvo slovo - boja, veličina slova, pozicija itd. Unutar samog teksta se pre prvog slova otvori SPAN Div tag klase "dropcaps" i naravno isti se zatvori iza. Na taj način, samo prvo slovo dobija svojstva klase Dropcaps. Na taj način tekst vizuelno ima lepšu formu, ima izgled teksta kao u knjigama.

NOVO - DOPUNITE ZNANJE - WEB PROGRAMIRANJE (PHP, SQL)

Posle pređenih svih nastavnih jedinica u okviru Besplatne online obuke za web dizajn, obuku možete nadograditi odnosno dopuniti svoje znanje tako što će naučiti i web programiranje - PHP, SQL - izrada dinamičkih sajtova, online prodavnica. Kurs prati napisana skripta, izvorni kodovi i nekoliko desetina video nastavnih jedinica gde polaznik hronološki uči pisanje koda u PHP-u, testiranje skripti, korišćenje i rad sa Local serverom.

Cena obuke