photoshop stilovi


Besplatni online kurs web dizajna

Nastavna jedinica: Trick 19 - Photoshop - stilovi


Nazad


PHOTOSHOP - Stilovi


Stilovi u Photoshopu omogućavaju dodatno stilizovanje elemenata (teksta, lejera) po pitanju boja, senke, bordure. Photoshop ima neke svoje definisane stilove ali naravno stilovi se mogu dodavati.

Folder sa stilovima (5 fajlova) preuzimate preko linkova i komplet svih 5 stilova kopirate u folder "styles" koji se nalazi na adresi gde je instaliran photoshop:

c:\program files\adobe\adobe photoshop cs5\presets\styles

Posle startovanja photoshopa u delu “styles” (desni panel) pojavljuju se stilovi.

Klikom na padajući meni pojavljuje se paleta stilova koje ste ubacili i daje se prikaz stilova. Stil se poziva klikom na neku formu (tekst, oblik ...) A potom klik na stil.

Stilovi su u stvari već uradjena podešavanja koja se prikazuju u Panelu sa lejerima gde se dat listing efekata koji čine jedan stil: senka, bordura, boja u prelazu itd


NOVO - DOPUNITE ZNANJE - WEB PROGRAMIRANJE (PHP, SQL)

Posle pređenih svih nastavnih jedinica u okviru Besplatne online obuke za web dizajn, obuku možete nadograditi odnosno dopuniti svoje znanje tako što će naučiti i web programiranje - PHP, SQL - izrada dinamičkih sajtova, online prodavnica. Kurs prati napisana skripta, izvorni kodovi i nekoliko desetina video nastavnih jedinica gde polaznik hronološki uči pisanje koda u PHP-u, testiranje skripti, korišćenje i rad sa Local serverom.

Cena obuke