tekoms-doo

English version

izrada-tehnickih-crteza

Digitalizacija tehničke dokumentacije | Prebacivanje crteža u elektronsku formu


2D Tehničko crtanje - skice, nacrti, crteži

Kompletno "precrtavanje" radova prema datim dimenzijama u 2D ili kreiranje 3D modela.

Dokumentacija se kompletno predaje u elektronskoj formi (na CD-u) tako da je dalji rad na crtežu moguć po pitanju izmena, dopuna i sl.

Dokumentacija koja se prebacuje u elektronsku formu mogu biti crteži različite namene - od klasičnih školskih crteža, tehničkih rešenja, radioničkih crteža delova ili sklopova, 3D modela i sl.

Radove izrađujemo brzo, kvalitetno i precizno i u skladu sa pravilima tehničkog izražavanja.

 

 

crtanje-tehnickih-crteza