tekoms-web-dizajn

Kurs Autocad 2D/3D - od prve linije do 3D modela


Obuka je organizovana da za 8 dana savladate AutoCAD 2D/3D - učenje konkretnih komandi, jednostavno napisana prateća skripta za 2D i 3D, razvijen program sa učenjem kroz kompleksne vežbe, prilagođeno za sve struke !


AutoCAD je kompleksan alat za crtanje, projektovanje i modelovanje ali ako se kvalitetno objasni kroz razvijenu obuku polaznik shvata da je u stvari vrlo jednostavno raditi u AutoCAD-u. Kurs obuhvata sledeće aktivnosti firme TEKOMS d.o.o. koje se tiču održavanja obuke za AutoCAD 2D/3D. Obuka podrazumeva tradicionalni oblik nastave (učionica) uz korišćenje računara i pratećeg  materijala koji ostaje polazniku obuke (napisane skripte za 2D i 3D, vežbe). Nastavne jedinice daju polazniku praktično znanje tako da samostalno može da iscrta (projektuje) kompleksne 2D linijske forme kao i 3D modele. Tabela u nastavku detaljno definiše (sadržaj, trajanje svake oblasti, cenu itd).

Mesto obuke: Učionica (prostorije firme TEKOMS d.o.o.) ili prostorije polaznika (firma)
Vreme održavanja: U dogovoru sa polaznikom (polaznicima)
Trajanje obuke: 8 dana (4 + 4)

VRSTA OBUKE TRAJANJE CENA (GRUPA ZA FIRME) CENA (INDIVIDUALNO)
AutoCAD 2D - od prve linije do projekta 4 dana po 2 sata (120 min) 80 eura + PDV 100 eura
AutoCAD 3D - od dela do modela 4 dana po 2 sata (120 min) 80 eura + PDV 100 eura
AutoCAD 2D/3D - od prve linije do 3D modela 8 dana po 2 sata (120 min) 130 eura + PDV 180 eura

Uz obuku čiji se kvalitetan program razvijao po principu NAUČI I PRIMENI naučićete ...

... da crtate 2D kompleksne vežbe

vežba 1vežba 2 vežba 3vežba 4 vežba 5vežba 6vežba 7

... da modelujete 3D kompleksne modele

model 1model 2

 

Radovi polaznika


autocad-online-kurs

 

autocad-online-kurs

 

autocad-online-kurs

 

autocad-online-kurs