tekoms-doo

English version

tekoms-web-dizajn

Kurs Autocad 2D/3D - za 8 dana od prve linije do 3D modela


Obuka je organizovana da za 8 dana savladate AutoCAD 2D/3D - učenje konkretnih komandi, jednostavno napisana prateća skripta za 2D i 3D, razvijen program sa učenjem kroz kompleksne vežbe, prilagođeno za sve struke ! Kurs AutoCAD-a kod Vas u firmi - u vašem gradu !


AutoCAD je kompleksan alat za crtanje, projektovanje i modelovanje ali ako se kvalitetno objasni kroz razvijenu obuku polaznik shvata da je u stvari vrlo jednostavno raditi u AutoCAD-u. Obuka podrazumeva tradicionalni oblik nastave (učionica) uz korišćenje računara i pratećeg  materijala koji ostaje polazniku obuke (napisane skripte za 2D i 3D, vežbe). Nastavne jedinice daju polazniku praktično znanje tako da samostalno može da iscrta (projektuje) kompleksne 2D linijske forme kao i 3D modele. Tabela u nastavku detaljno definiše (sadržaj, trajanje svake oblasti, cenu itd).. Svaki čas ima određeno poglavlje koji uvodi polaznika u radno okruženje AutoCAD-a i dalje pokazuje sve komande koje će mu trebati za dalji rad.

Mesto obuke: Učionica (prostorije firme TEKOMS d.o.o.) ili prostorije polaznika (firma)
Vreme održavanja: U dogovoru sa polaznikom (polaznicima)
Trajanje obuke: 8 dana (4 + 4)

NASTAVNE JEDINICE I VEŽBE KOJE SE RADE NA OBUCI

DOWNLOAD
Nastavne jedinice za AutoCAD 2D Preuzmite
Nastavne jedinice za AutoCAD 3D Preuzmite
Vežba 1 - AutoCAD 2D Preuzmite
Vežba 2 - AutoCAD 2D Preuzmite
Vežba 3 - AutoCAD 2D Preuzmite
Vežba 4 - AutoCAD 2D Preuzmite
Vežba 5 - AutoCAD 2D Preuzmite
Vežba 6 - AutoCAD 2D Preuzmite
Vežba 7 - AutoCAD 2D Preuzmite
Vežba 1 - AutoCAD 3D Preuzmite
Vežba 2 - AutoCAD 3D Preuzmite

 

Radovi polaznika


autocad-online-kurs

 

autocad-online-kurs

 

autocad-online-kurs

 

autocad-online-kurs