prevodi, programiranje

Izrada web aplikacija, web sajtova, web shopova, prevodi kataloga
sa grafičkom obadom, tehničko crtanje, priprema za laser, pisanje tekstova za web

Izrada crteža za laser u CAD-u | Priprema za laser

Priprema za lasersko sečenje


2D crtanje u CAD-u - priprema crteža za laser (lasersko sečenje)

Priprema i izrada tehničkih crteža za lasersku obradu u CAD-u. Pošaljite nam skicu nacrtanu rukom ili čak sliku objekta i bilo kom formatu i naši inženjeri će vrlo brzo izraditi tehnički crtež. Crta se precizan crtež gde se definiše logička putanja lasera odnosno uzima se u obzir nulta tačka. Nulta tačka je obično dole-levo u odnosu na pripremak. Sve forme moraju biti zatvorene linije itd.

Naručiocu se šalje izvorni fajl u bilo kom formatu koji je potreban da se uveze u mašinu - DWG, DXF ili neki drugi format. Izrada i priprema crteža za laser nije samo precrtavanje skice, nego kompletna obrada formi i priprema za dalju lasersku obradu.

Pripremimo crtež za laser

2d crtanje za laser

 

Šaljemo Vam DXF fajl za mašinu

priprema za laser

 

Ključne reči

Izrada sajtova Izrada web aplikacija Izrada web shopova Web shop od 250 eur Programiranje e-learning platformi B2B i B2C portali Izrada tehničkih crteža Izrada 3D modela Prevodilačke usluge