2D CRTANJE

Izrada 2D crteža u Autocad-u | 2D crtanje u Autocad-u

Izrada crteža u Autocad-u - skice, crteži, za lasersko sečenje


2D Tehničko crtanje - skice, crteži, priprema za lasersko sečenje

Kompletno "precrtavanje" radova prema datim dimenzijama u 2D ili kreiranje 3D modela.

Dokumentacija se kompletno predaje u elektronskoj formi (na CD-u) tako da je dalji rad na crtežu moguć po pitanju izmena, dopuna i sl.

Dokumentacija koja se prebacuje u elektronsku formu mogu biti crteži različite namene - od klasičnih školskih crteža, tehničkih rešenja, radioničkih crteža delova ili sklopova, 3D modela i sl.

Radove izrađujemo brzo, kvalitetno i precizno i u skladu sa pravilima tehničkog izražavanja.

 

Izrada tehničkih crteža ili skica za sve potrebe. Uradili smo veliki broj crteža za lasersko sečenje - za izradu reklama, panela i sl. Prebacivanje vaše tehničke dokumentacije iz papira u elektronski oblik. Ukoliko pravite mašine i imate skice u "papiru" veoma brzo se može izraditi kompletna tehnička dokumentacija tako što će Vaše skice imati elektronsku formu.

Crtanje se može naplaćivati po papiru (A4 format je od 300 - 700 din + PDV) ili prema satu crtanja (10 eura/sat + PDV) ukoliko je crtež većih dimenzija. Takođe, možemo izaći na teren i premeriti određene forme koje treba prebaciti u elektronski oblik - mašine, uređaje, sklopove itd.

 

Priprema crteža u Autocad-u za laser

Priprema i izrada crteža u Autocad-u za lasersku obradu. Dovoljo je da nam pošaljete skicu nacrtanu rukom ili čak sliku objekta i bilo kom formatu i naši inženjeri će vrlo brzo izraditi Autocad crtež. Crta se precizan crtež gde se definiše logička putanja lasera odnosno uzima se u obzir nulta tačka, sve forme moraju biti zatvorene linije itd).

Naručiocu se šalje izvorni fajl u bilo kom formatu koji je potreban da se uveze u mašinu - dwg, dxf ili neki drugi format. Izrada i priprema crteža za laser nije samo precrtavanje skice, nego kompletna obrada formi i priprema za dalju lasersku obradu.

Pripremimo crtež za laser u AutoCAD-u

2d crtanje u autocadu za laser

 

Šaljemo Vam izvorni fajl koi ubacujete u mašinu

2d crtanje u autocadu za laser