prevodi, programiranje

Izrada web aplikacija, web sajtova, web shopova, prevodi kataloga
sa grafičkom obadom, tehničko crtanje, priprema za laser, pisanje tekstova za web

Prebacivanje u vektorski format
Iz rastera u vektor

Izrada vektorskih crteža

Prebacivanje rasterskih slika (JPG, PNG) u vektorski format se radi kada imate neke crteže koji su slike određene rezolcije (logo, skice, grafička rešenja i sl) koje je potrebno da budu bolje rezolucije. Kada je crtež kao slika određene rezolucije, ukoliko je potrebno da se poveća rezolucija, slika postaje mutnija (ivice elemenata imaju neravnine) i to nije grafički ispravno. Prebacivanjem slike (skice) u vektorski format, elementi na skici ili logotipu povećavanjem rezolucije i dalje imaju jasnu formu. Na primer, logotipi firmi moraju da imaju vektorsku formu tako da kada se postave na sajt firme ili zastavu kompanije imaju potpuno isti jasan u precizan izgled.

Pošaljite na procenu skicu ili sliku koja treba da se prebaci u vektorski format. Pocedura prebacivanja u vektor predstavlja faktički precrtavanje oblika i formi koji su na slici i svaki oblik iz pixela postaje vektor koji se dalje može razviti na bilo koju veličinu bez gubljenja na jasnoći prikaza elemenata.

Ključne reči

Izrada sajtova Izrada web aplikacija Izrada web shopova Web shop od 250 eur Programiranje e-learning platformi B2B i B2C portali Izrada tehničkih crteža Izrada 3D modela Prevodilačke usluge